Delta på Aajege sin brukerundersøkelse 2017

Av Toini Bergstrøm 2 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Delta på Aajege sin brukerundersøkelse 2017

Aajege er et samisk språk- og kompetansesenter i Rørossamisk område med ansvar for arbeid med samisk språk, kultur og tradisjonskunnskap. Aajege driver ulike opplæringstiltak, arenaer og møteplasser, aktiviteter og arrangement, rådgivning og kobling mot andre kompetansemiljø.

Aajege skal bidra til økt forankring i samisk språk, kultur og identitet for enkeltmennesker og grupper i det sørsamiske samfunnet.

Vi ønsker å bli bedre på det vi gjør! Vi vil derfor invitere våre brukere til å vurdere de tiltak som er gjennomført de siste 2 år. I tillegg har du muligheten til å påvirke hvilke tiltak vi skal sette i gang de neste 2 årene.  Benytt derfor anledningen til å delta i årets brukerundersøkelse hos Aajege.

Svar på brukerundersøkelsen her innen 22. juni 2017.

Dersom du har spørsmål til bruker undersøkelsen så ta kontakt med:

  • Maja Kristine Jåma, tlf. 472 42 366 eller mail maja.kristine.jama@stfk.no
Kategori:
  Nyheter