Gïelejarngetjåanghkoe Vuonnabahtesne

Av Toini Bergstrøm 7 måneder siden
Hjem  /  Boks  /  Gïelejarngetjåanghkoe Vuonnabahtesne

Gïelejarngetjåanghkoe Vuonnabahtesne daan våhkoen. Luste barkoevoelph abpe Saepmeste gaavnedidh.

Kategori:
  Boks