Gïjrejuhteme minuhteste minuhtese

Av Stig Arne Somby 1 år siden
Hjem  /  Boks  /  Gïjrejuhteme minuhteste minuhtese

Jååktan gïjrejuhteme maajetjh eelki Nrk2 kanaalesne, jïh nrk.no/rein sæjrosne. Desnie åådtjobe Fála sïjten krievvien juhtemen daelvielaanteste giesielaantese tjåavodh.

Kategori:
  Boks