Julehilsen 2018

Av Toini Bergstrøm 2 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Julehilsen 2018

Lahkoe jåvlh jïh buerie orre jaepie/
God jul og godt nytt år!

 

Mijjen luvhtie Aajegisnie/
Fra oss på Aajege

Kategori:
  Nyheter