Kristusen vuelkemebiejjie.

Av Toini Bergstrøm 7 måneder siden
Hjem  /  Boks  /  Kristusen vuelkemebiejjie.

Kristusen vuelkemebiejjie daan biejjien, jïh kaanne guhkies hïelje naakenh dijjeste. Buerie hïelje!

Kategori:
  Boks