Åarjelsaemien kuvsje aalkoevistie geerve almetjidie gïjren 2020

Tjaelije Aajege 4 askh juassah
Gåatan  /  Saernieh  /  Åarjelsaemien kuvsje aalkoevistie geerve almetjidie gïjren 2020

Aajege planlegger i samarbeid med Røros videregående skole å igangsette nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne som deltidskurs våren 2020.  Kurset er for alle som ønsker å lære seg sørsamisk.

Innhold:
Hovedmålet med studiet er å fremme og utvikle grunnleggende samisk språkbruk for alle som ønsker å lære seg sørsamisk. Deltagerne får mulighet til å innøve så mye samisk at en kan kommunisere muntlig og skriftlig på samisk, samt lese tekster. Det er krav om forkunnskaper på nivå med «Sørsamisk som fremmedspråk nivå I» for opptak til kurset. Dersom du har uformell språkkompetanse tilsvarende dette nivået, kan du be om realkompetansevurdering for opptak til kurset. Opplæringen gjennomføres etter læreplan for «Fremmedspråk nivå II» på videregående skoles nivå.

Organisering:
Totalt omfang av opplæringen er på 200 undervisningstimer (a 45 minutter), samt egeninnsats. Kurset gjennomføres som deltidskurs på Røros våren 2020 med til sammen 6 undervisningsuker fordelt over 3 perioder, hver på 2 uker. Kurset har oppstart tidlig i januar/ februar, og avsluttes i april/ mai. I undervisningsukene er det undervisning alle hverdager, og hele dager.

Formalisering av kompetanse:
Dersom man ønsker å formalisere sin kompetanse er det mulig å melde seg opp til i «Fremmedspråk nivå II» på videregående skoles nivå med oppmeldingsfrist 1. februar 2020. Det arbeides også med muligheten for å melde seg opp som privatist i «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 2, 15 studiepoeng» gjennom Samisk Høgskole, men dette er ikke avklart ennå.

Kostnader:
Det er en kursavgift på kr. 500 som dekker en del kursmaterialer. Dersom man melder seg opp til eksamen vil det bli en eksamensavgift i tillegg. Deltakerne må også dekke kurslitteratur i form av bøker, reiseutgifter og kost/losji.

Frist for påmelding 15. november 2019
Søknadsskjema hentes HER, og sendes på mail til toibe@trondelagfylke.no

Kurset igangsettes under forutsetning av at minimum 6 deltakere. Påmelding skjer etter «først til mølla- prinsippet» med inntil 15 plasser. Er du interessert i studiet eller ønsker mer informasjon ta kontakt Toini Bergstrøm på tlf. 90723513 eller e-post toibe@trondelagfylke.no.

Category:
  Saernieh