Åarjelsaemien kuvsje geerve almetjidie tjaktjen 2019

Tjaelije Aajege 4 askh juassah
Gåatan  /  Saernieh  /  Åarjelsaemien kuvsje geerve almetjidie tjaktjen 2019

Aajege planlegger i samarbeid med Røros videregående skole å igangsette nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne som deltidskurs høsten 2019.  Kurset er for alle som ønsker å lære seg sørsamisk.

Innhold:
Hovedmålet med kurset er å fremme og utvikle grunnleggende samisk språkbruk for alle som ønsker å lære seg sørsamisk, og det er ingen krav til forkunnskaper. Deltagerne får mulighet til å innøve så mye samisk at en kan føre enkle samtaler på samisk, samt lese enkle tekster. Aktiv deltagelse i opplæringen er avgjørende for utbyttet av studiet. Opplæringen gjennomføres etter studieplan for «Saal1 – Sørsamisk i praktiske situasjoner del1» med 15 studiepoeng.

Organisering:
Totalt omfang av opplæringen er på 200 undervisningstimer (a 45 minutter), samt egeninnsats. Kurset gjennomføres som deltidskurs på Røros høsten 2019 med til sammen 6 undervisningsuker fordelt over 3 perioder, ukene 37, 38, 42, 43, 47 og 48. I undervisningsukene er det undervisning alle hverdager, og hele dager.

Formalisering av kompetanse:
Dersom man ønsker å formalisere sin kompetanse er det mulig å melde seg opp til privatisteksamen i «Saal1 – Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 1, 15 studiepoeng» gjennom Samisk Høgskole med oppmeldingsfrist 1. september.

Kostnader:
Det er en kursavgift på kr. 500 som dekker noen kursmaterialer. Dersom man melder seg opp til eksamen vil det bli en eksamensavgift på kr. 1400 som betales til Samisk Høgskole. Deltakerne må også dekke kurslitteratur i form av bøker, reiseutgifter og kost/losji.

Frist for påmelding 17. juni 2019
Søknadskjema hentes HER, og sendes på mail til toibe@trondelagfylke.no

Kurset igangsettes under forutsetning av at minimum 6 deltakere. Påmelding skjer etter «først til mølla- prinsippet» med inntil 15 plasser. Er du interessert i studiet eller ønsker mer informasjon ta kontakt Toini Bergstrøm på tlf. 90723513 eller e-post toibe@trondelagfylke.no.

Category:
  Saernieh