Åarjelsaemien kuvsje geerve almetjidie tjaktjen 2019

Tjaelije Aajege 2 askh juassah
Gåatan  /  Saernieh  /  Åarjelsaemien kuvsje geerve almetjidie tjaktjen 2019

Aajege planlegger i samarbeid med Røros videregående skole å igangsette nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne som deltidskurs høsten 2019.  Kurset er for alle som ønsker å lære seg sørsamisk.

Innhold:
Hovedmålet med kurset er å fremme og utvikle grunnleggende samisk språkbruk for alle som ønsker å lære seg sørsamisk, og det er ingen krav til forkunnskaper. Deltagerne får mulighet til å innøve så mye samisk at en kan føre enkle samtaler på samisk, samt lese enkle tekster. Aktiv deltagelse i opplæringen er avgjørende for utbyttet av studiet. Opplæringen gjennomføres etter læreplan for «Fremmedspråk nivå I» på videregående skoles nivå.

Organisering:
Totalt omfang av opplæringen er på 200 undervisningstimer (a 45 minutter), samt egeninnsats. Kurset gjennomføres som deltidskurs på Røros høsten 2019 med til sammen 6 undervisningsuker fordelt over 3 perioder, ukene 37, 38, 42, 43, 45 og 46. I undervisningsukene er det undervisning alle hverdager, og hele dager.

Formalisering av kompetanse:
Dersom man ønsker å formalisere sin kompetanse er det mulig å melde seg opp til privatisteksamen i «Fremmedspråk nivå I» på videregående skoles nivå med oppmeldingsfrist 15. september og eksamen 19. november 2019. Det arbeides også med muligheten for å melde seg opp som privatist i «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 1, 15 studiepoeng» gjennom Samisk Høgskole, men dette er ikke avklart ennå.

Kostnader:
Det er en kursavgift på kr. 500 som dekker noen kursmaterialer. Dersom man melder seg opp til eksamen vil det bli en eksamensavgift i tillegg. Deltakerne må også dekke kurslitteratur i form av bøker, reiseutgifter og kost/losji.

Frist for påmelding 17. juni 2019
Søknadskjema hentes HER, og sendes på mail til toibe@trondelagfylke.no

Kurset igangsettes under forutsetning av at minimum 6 deltakere. Påmelding skjer etter «først til mølla- prinsippet» med inntil 15 plasser. Er du interessert i studiet eller ønsker mer informasjon ta kontakt Toini Bergstrøm på tlf. 90723513 eller e-post toibe@trondelagfylke.no.

Category:
  Saernieh