Jåvleheelsegh 2018

Tjaelije Toini Bergstrøm 8 askh juassah
Gåatan  /  Saernieh  /  Jåvleheelsegh 2018

Lahkoe jåvlh jïh buerie orre jaepie/
God jul og godt nytt år!

 

Mijjen luvhtie Aajegisnie/
Fra oss på Aajege

Category:
  Saernieh