Velkommen til Raasten rastah 2021

Tjaelije Toini Bergstrøm 2 jaepie juassah
Gåatan  /  Saernieh  /  Velkommen til Raasten rastah 2021

Raasten rastah ønsker velkommen til samisk kulturfestival på Storstuggu på Røros!

Når: Torsdag 30. september til søndag 3. oktober 2021.

Raasten rastah er en samisk festival som arrangeres i Plaassje/Røros, og har mål om å være en kulturell og sosial møteplass for hele familien. Festivalen er en arena hvor man synliggjør, formidler og videreutvikler samisk kultur i det sørsamiske området. Under festivalen holdes workshop for barn og unge, foredrag, konserter, utstillinger og salg av bla. vætna (samisk håndverk), design, sløydmaterial, utstyr til reindrifta mm.

Se Raasten rastah  sin hjemmeside for nyheter og program for festivalen.

Raasten rastah følger til enhver tid gjeldende nasjonale råd i forhold til smitteverntiltak angående Covid-19.

 

Category:
  Saernieh