Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 2 på Røros våren 2024

Av Aajege 4 måneder siden
Hjem  /  Nyheter  /  Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 2 på Røros våren 2024

Aajege planlegger i samarbeid med Samisk Høgskole å sette i gang nybegynneropplæring «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 2» for voksne som deltidskurs våren 2024. Kurset er for alle som ønsker å lære seg sørsamisk.

Innhold:
Hovedmålet med studiet er å fremme og utvikle grunnleggende samisk språkbruk for alle som ønsker å lære seg sørsamisk. Deltagerne får mulighet til å innøve så mye samisk at en kan kommunisere muntlig og skriftlig på samisk, samt lese tekster. Det er krav om forkunnskaper på nivå med «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 1» for opptak til kurset. Dersom du har uformell språkkompetanse tilsvarende dette nivået, kan du be om realkompetansevurdering for opptak til kurset. Opplæringen gjennomføres etter læreplan for «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 2» 15 studiepoeng.

Organisering:
Totalt omfang av opplæringen er på 160 undervisningstimer (a 45 minutter), samt egenstudier. Kurset gjennomføres som deltidskurs på Røros våren 2023 med til sammen 6 undervisningsuker fordelt over 3 perioder, hver på 2 uker. Samlingene er ukene 4/5, 7/8 og 10/11 mandag til torsdag kl. 0830 – 1500, med forbehold om endringer.

Formalisering av kompetanse:
Dersom man ønsker å formalisere sin kompetanse er det mulig å melde seg opp til privatisteksamen i «Saal2 – Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 2» på 15 studiepoeng gjennom Samisk Høgskole med oppmeldingsfrist 1. februar. Oppmelding til eksamen skjer på eget skjema som deltakerne vil få tilsendt.

Kostnader:
Det er en kursavgift på kr. 500 som dekker en del kursmaterialer. Dersom man melder seg opp til eksamen vil det bli en eksamensavgift på kr. 1400 istedenfor kursavgift. Deltakerne må også dekke kurslitteratur i form av bøker, reiseutgifter og kost/losji.

Frist for påmelding 10. november 2023
Påmelding sendes på mail til toibe@trondelagfylke.no med følgende informasjon: Navn, adresse, telefonnummer og forkunnskap.

Kurset igangsettes under forutsetning av at minimum 6 deltakere. Påmelding skjer etter «først til mølla- prinsippet» med inntil 15 plasser. Er du interessert i studiet eller ønsker mer informasjon ta kontakt Toini Bergstrøm på tlf. 90723513 eller e-post toibe@trondelagfylke.no.

Kategori:
  Nyheter