Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 1 på Røros høsten 2023

Av Toini Bergstrøm 6 måneder siden
Hjem  /  Nyheter  /  Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 1 på Røros høsten 2023

Aajege planlegger i samarbeid med Samisk Høgskole å sette i gang nybegynneropplæring «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 1» for voksne som deltidskurs høsten 2023.  Studieter for alle som ønsker å lære seg sørsamisk.

Innhold:
Hovedmålet med kurset er å fremme og utvikle grunnleggende samisk språkbruk for alle som ønsker å lære seg sørsamisk, og det er ingen krav til forkunnskaper. Deltagerne får mulighet til å innøve så mye samisk at en kan føre enkle samtaler på samisk, samt lese enkle tekster. Aktiv deltagelse i opplæringen er avgjørende for utbyttet av studiet. Opplæringen gjennomføres etter studieplanen for «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 1» på 15 studiepoeng.

Organisering:
Totalt omfang av opplæringen er på 160 undervisningstimer (a 45 minutter), samt egenstudier. Studiet gjennomføres som deltidsstudie på Røros høsten 2023 med til sammen 6 undervisningsuker fordelt over 3 perioder, hver på 2 uker. Samlingene er ukene 36/ 37, 39/40 og 42/43 mandag til torsdag kl. 0830 – 1500, med forbehold om endringer.

Formalisering av kompetanse:
Dersom man ønsker å formalisere sin kompetanse er det mulig å melde seg opp til privatisteksamen i «Saal1 – Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 1, 15 studiepoeng» gjennom Samisk Høgskole med oppmeldingsfrist 1. september. Oppmelding til eksamen skjer på eget skjema som deltakerne vil få tilsendt.

Kostnader:
Dersom man melder seg opp til eksamen vil det bli en eksamensavgift på kr. 1400 istedenfor kursavgift. Deltakerne må selv dekke kurslitteratur i form av bøker, reiseutgifter og kost/losji.

Frist for påmelding 15. juni 2023

Påmelding sendes på mail til toibe@trondelagfylke.no med følgende informasjon: Navn, adresse, telefonnummer og eventuelle forkunnskaper.

Studiet gjennomføres under forutsetning av minimum 6 deltakere. Påmelding skjer etter «først til mølla- prinsippet» med inntil 15 plasser. Er du interessert i studiet eller ønsker mer informasjon ta kontakt Toini Bergstrøm på tlf. 90723513 eller e-post toibe@trondelagfylke.no.

Kategori:
  Nyheter