Sørsamisk nybegynneropplæring for voksne våren 2020

Av Aajege 9 måneder siden
Hjem  /  Nyheter  /  Sørsamisk nybegynneropplæring for voksne våren 2020

Aajege planlegger i samarbeid med Røros videregående skole å igangsette nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne som deltidskurs våren 2020. Kurset er en fortsettelse «Saal1 – sørsamisk i praktiske situasjoner del 1», og er for alle som ønsker å lære seg sørsamisk.

Innhold:
Hovedmålet med studiet er å fremme og utvikle grunnleggende samisk språkbruk for alle som ønsker å lære seg sørsamisk. Deltagerne får mulighet til å innøve så mye samisk at en kan kommunisere muntlig og skriftlig på samisk, samt lese tekster. Det er krav om forkunnskaper på nivå med «Saal1 – Sørsamisk i praktiske situasjoner del1» for opptak til kurset. Dersom du har uformell språkkompetanse tilsvarende dette nivået, kan du be om realkompetansevurdering for opptak til kurset. Opplæringen gjennomføres etter læreplan for «Saal2 – Sørsamisk i praktiske situasjoner del2» med 15 studiepoeng.

Organisering:
Totalt omfang av opplæringen er på 200 undervisningstimer (a 45 minutter), samt egeninnsats. Kurset gjennomføres som deltidskurs på Røros våren 2020 med til sammen 6 undervisningsuker fordelt over 3 perioder ukene 6, 7, 11, 12, 16 og 17. I undervisningsukene er det undervisning alle hverdager, og hele dager.

Formalisering av kompetanse:
Dersom man ønsker å formalisere sin kompetanse er det mulig å melde seg opp til privatisteksamen i «Saal2 – Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 2, 15 studiepoeng» gjennom Samisk Høgskole med oppmeldingsfrist 1. februar. Oppmelding til eksamen skjer på eget skjema som deltakerne vil få tilsendt.

Kostnader:
Det er en kursavgift på kr. 500 som dekker noen kursmaterialer. Ved oppmelding til eksamen vil det bli en eksamensavgift på kr. 1400 som betales til Samisk Høgskole. Dersom man melder seg opp som privatist vil kursavgiften på kr. 500 frafalle. Deltakerne må også dekke kurslitteratur i form av bøker, reiseutgifter og kost/losji.

Frist for påmelding 15. november 2019
Søknadsskjema hentes HER, og sendes på mail til toibe@trondelagfylke.no

Kurset igangsettes under forutsetning av at minimum 6 deltakere. Påmelding skjer etter «først til mølla- prinsippet» med inntil 15 plasser. Er du interessert i studiet eller ønsker mer informasjon ta kontakt Toini Bergstrøm på tlf. 90723513 eller e-post toibe@trondelagfylke.no.

Kategori:
  Nyheter