Sørsamisk nybegynnerkurs for voksne høsten 2020

Av Toini Bergstrøm 2 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Sørsamisk nybegynnerkurs for voksne høsten 2020

Aajege planlegger i samarbeid med Samisk Høgskole å sette i gang nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne som deltidskurs høsten 2020. Kurset er for alle som ønsker å lære seg sørsamisk.

Innhold:
Hovedmålet med kurset er å fremme og utvikle grunnleggende samisk språkbruk for alle som ønsker å lære seg sørsamisk, og det er ingen krav til forkunnskaper. Deltagerne får mulighet til å innøve så mye samisk at en kan føre enkle samtaler på samisk, samt lese enkle tekster. Aktiv deltagelse i opplæringen er avgjørende for utbyttet av studiet. Opplæringen gjennomføres etter studieplanen for «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 1» på 15 studiepoeng.

Organisering:
Totalt omfang av opplæringen er på 200 undervisningstimer (a 45 minutter), samt egeninnsats. Kurset gjennomføres som deltidskurs på Røros høsten 2020 med til sammen 6 undervisningsuker fordelt over 3 perioder, hver på 2 uker. Det er samlinger ukene 38/39, 43/44 og 47/48. I undervisningsukene er det undervisning alle hverdager, og hele dager.

Formalisering av kompetanse:
Dersom man ønsker å formalisere sin kompetanse er det mulig å melde seg opp til privatisteksamen i «Saal1 – Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 1, 15 studiepoeng» gjennom Samisk Høgskole med oppmeldingsfrist 1. september. Oppmelding til eksamen skjer på eget skjema som deltakerne vil få tilsendt.

Kostnader:
Det er en kursavgift på kr. 500 som dekker noen kursmaterialer. Dersom man melder seg opp til eksamen vil det bli en eksamensavgift på kr. 1400 som betales til Samisk Høgskole. Deltakerne må også dekke kurslitteratur i form av bøker, reiseutgifter og kost/losji.

Frist for påmelding 17. august 2020
Søknadsskjema hentes HER, og sendes på mail til toibe@trondelagfylke.no

Kurset igangsettes under forutsetning av at minimum 6 deltakere. Påmelding skjer etter «først til mølla- prinsippet» med inntil 15 plasser. Er du interessert i studiet eller ønsker mer informasjon ta kontakt Toini Bergstrøm på tlf. 90723513 eller e-post toibe@trondelagfylke.no.

Kategori:
  Nyheter