Voksenopplæring videregående kurs i sørsamisk 2021/22

Tjaelije Aajege 2 jaepie juassah
Gåatan  /  Saernieh  /  Voksenopplæring videregående kurs i sørsamisk 2021/22

Aajege starter i samarbeid med Røros videregående skole å sette i gang voksenopplæring i sørsamisk som deltidsstudie skoleåret 2021/22. Studiet er beregnet for alle som ønsker å lære seg sørsamisk.

Innhold:
Målet med studiet er at man skal få tilstrekkelig skriftlig og muntlig kompetanse i sørsamisk, slik at man etter fullført studie kan studere sørsamisk på høyere nivå på høgskole- og universitet. Søkeren skal ha samiskkunnskaper som tilsvarer læringsutbyttet i “Sørsamisk i praktiske situasjoner – Introduksjon del 1 og 2”. Dersom du har uformell språkkompetanse eller hatt annen skolegang tilsvarende dette nivået, kan man be om realkompetansevurdering for opptak til studiet. Opplæringen gjennomføres etter læreplan for «Samisk som 2. språk sørsamisk 3» på videregående skoles nivå.

Organisering:
Totalt omfang av opplæringen er på 300 timer undervisning (a 45 minutter), samt egeninnsats. Studiet organiseres som deltidskurs studieåret 2021/22, og lokaliseres til Aajege sine lokaler på Røros. Opplæringen igangsettes onsdag 20. oktober kl. 1200, og avsluttes med eksamen i midten av mai. Opplæringen vil gjennomføres ukentlig med undervisning onsdag fra lunsj til torsdag ettermiddag hele perioden, med unntak av ferier.

Formalisering av kompetanse:
Dersom man ønsker å formalisere sin kompetanse er det mulig å melde seg opp til privatisteksamen i «Samisk som 2. språk, sørsamisk 3» på videregående skoles nivå med oppmeldingsfrist 1. februar, og eksamen våren 2022.

Kostnader:
Deltagerne må dekke kurslitteratur, reiseutgifter og kost/losji. I tillegg kommer eksamensavgift ved oppmelding til eksamen.

Ta kontakt dersom du er interessert i å delta!

Påmelding sendes til toibe@trondelagfylke.no med informasjon om hvem du er, din samisk kompetanse og om du eventuelt ønsker realkompetansevurdering.

Kurset igangsettes under forutsetning av at minimum 8 påmeldte deltakere. Det er fortsatt ledige plasser på kurset. Opptak skjer etter «først til mølla- prinsippet» med inntil 12 plasser. For mer informasjon kontakt Toini Bergstrøm på tlf. 907 23 513 eller e-post toibe@trondelagfylke.no.

 

Category:
  Saernieh