Saemiej åålmegebiejjie goevten 6. biejjien 2023

Tjaelije Toini Bergstrøm 1 jaepie juassah
Gåatan  /  Saernieh  /  Saemiej åålmegebiejjie goevten 6. biejjien 2023

Aajege, Rørosmuseet, Åarjelsaemien healsoeviermie jïh Rørosen tjïelte böörieh Saemien åålmegebiejjiem heevehtidh hïeljen 2023 Plaassjesne.

Duarsta goevten 2. biejjien
1900 – 2000 Smelthytta, Rørosmuseet
Samisk kulturarv i tyske museer. Foredrag med Cathrine Baglo

Aejlegen goevten 5. biejjien
12.30 – 15.00 Utendørs familiegudstjeneste på Hånesåsen
Samisk helsenettverk og Saemien Åålmege inviterer til «Ålkone ektine årrodh» med familiegudstjeneste, bålkaffe og matservering
Adresse: Håneset, Hans-Jakob veien 40
Mer informasjon på Facebook HER

15.30 Røros kino, Storstuggu
Ellos eatnu – La elva leve
Biletter kjøpes HER

Måantangoevten 6. biejjien:
15.30 – 17.30 Ute ved Doktortjønna

 • Servering:
  Salg av reinsdyrskebab fra Hummelfjell Catering
  Voksen kr. 150 og barn kr. 75
  Kaffe/te/saft og kake inngår i prisen.
 • Aktiviteter
 • Kulturelle innslag
  Hilsning med varaordfører i Rossen tjïelte Christian Elgaaen
  Hilsning med Hilde Gaepie Danielsen, SV`s vararepresentant i Stortinget fra Sør-Trøndelag og kommunepolitikker Røros kommune
  Sang av elever, Røros barnegospel og Røros Soul children

Ta med skinn / sitteunderlag og utstyr til aking og skilek
Parkering ved skolen

Av hensyn til bestilling av mat ønsker vi å få en tilbakemelding hvem som ønsker matservering innen 3. februar til Nicklas Danielsen på mail nicda@trondelagfylke.no eller på SMS tlf. 994 62963

18.00 – 19.30 Røros bibliotek
Å gjøre det usynlige synlig – en reise i samisk historie, landskap, verdier og forståelse
Foredrag med Mattis Danielsen
Gratis inngang

17.30 Røros kino, Storstuggu
Ellos eatnu – La elva leve
Biletter kjøpes HER

20.00 Røros kino, Storstuggu
Histovrija – Broderi från Saepmie
Biletter kjøpes HER

Buerie båeteme!

Category:
  Saernieh