Båetieh mijjine vytnesjidh

Tjaelije Toini Bergstrøm 4 askh juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Båetieh mijjine vytnesjidh

Båetieh mijjine vytnesjidh daan iehkeden ts. 1600 raejeste ts. 1900 raajan. Buerie båateme!

Category:
  Bokse