Buerie orre jaepie

Tjaelije Toini Bergstrøm 1 jaepie juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Buerie orre jaepie

Bååstede barkosne mijjen luvnie. Buerie orre jaepie gaajhkesh dovnesh!

Category:
  Bokse