Gïelevåhkoe måantan

Tjaelije Stig Arne Somby 1 jaepie juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Gïelevåhkoe måantan

Daelie Gïelevåhkoe aalkeme, jïh daenbien lohkeme Rørosmuse:sne ts.19, aamhtsine “Samiske spor i det norske språket”, Tove Bull:ine.

Category:
  Bokse