Govhtede biejjien gïelevåhkosne

Tjaelije Toini Bergstrøm 5 askh juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Govhtede biejjien gïelevåhkosne

Daan biejjien govhtede biejjien gïelevåhkosne, jïh filmefestivaale Storstuggusne. Aeriedistie aeredsbeapmoeh, jïh mænngan jïjnjh gïeltegh filmh maahta vuartasjidh abpe biejjien. Minngemes Saemien pubiehkede Tomasgaertienisnie.

Category:
  Bokse