Lahkoe jåvlh

Tjaelije Toini Bergstrøm 9 askh juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Lahkoe jåvlh

Vaajtelibie lahkoe jåvlh jïh buerie orre jaepie gaajhkesidie!

Category:
  Bokse