Lahkoe jåvlh jïh buerie orre jaepie/ God jul og godt nytt år!

Tjaelije Toini Bergstrøm 8 askh juassah
Gåatan  /  Saernieh  /  Lahkoe jåvlh jïh buerie orre jaepie/ God jul og godt nytt år!

Lahkoe jåvlh jïh buerie orre jaepie/
God jul og godt nytt år!

Mijjen luvhtie Aajegisnie

 

 

Category:
  Saernieh