Barkoe gååvnese

Tjaelije Toini Bergstrøm 1 aske juassah
Gåatan  /  Saernieh  /  Barkoe gååvnese

Aajege er lokalisert ved Røros videregående skole og eies av Trøndelag Fylkeskommune, Innlandet Fylkeskommune og Røros kommune. Aajege er en spennende samisk arbeidsplass og kompetansemiljø, og er i en positiv utvikling med mange spennende arbeids- og utviklingsoppgaver.

1. Vi har følgende stilling:
Inntil 50 % fast stilling som sørsamisk språkkonsulent
Stillingen kan kombineres med andre utlysinger

Arbeidsoppgaver:

  • Oversettingsarbeid, tolking og terminologiarbeid, samt bidra til å følge opp Røros kommune sin utviklingsplan for samisk språk og kultur.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Høyere utdanning i sørsamisk på bachelor- eller masternivå, og god kjennskap til sørsamisk kultur.
  • Vi søker arbeidstaker med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, fleksibel og løsningsorientert, samt evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig.

Søknad skrives via web på Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside – ledige stillinger link her 
Frist innen 1. juni 2021

2. Vi har følgende stilling ledig:
Inntil 50 % fast stilling som konsulent
Stillingen kan kombineres med andre utlysinger

Arbeidsoppgaver:

  • Initiere og gjennomføre kurs, aktiviteter og arrangementer i henhold til sentrets målsetninger, deriblant arbeid med Raasten rastah – kultur og film.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Relevant 4-årig høyere utdanning og praksis, god sørsamisk språkkompetanse og kjennskap til sørsamisk kultur.
  • Vi søker arbeidstaker med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, fleksibel og løsningsorientert, samt evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig.

Søknad skrives via web på Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside  – ledige stillinger – link her
Frist innen 2. mai 2021

3. Vi har følgende stilling ledig:
Inntil 100 % vikariat som konsulent for perioden 120821 – 010622

Arbeidsoppgaver:

  • Initiere og gjennomføre kurs, aktiviteter, arrangementer og prosjekter i henhold til sentrets målsetninger.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Relevant 4-årig høyere utdanning og praksis, god sørsamisk språkkompetanse og kjennskap til sørsamisk kultur.
  • Vi søker arbeidstaker med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, fleksibel og løsningsorientert, samt evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig.

Søknad skrives via web på Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside – ledige stillinger – link her
Frist innen 2. mai 2021

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Toini Bergstrøm tlf. 907 23513 eller e-post toibe@trondelagfylke.no

Category:
  Saernieh