Ønsker forslag til sørsamisk kulturpris 2022

Tjaelije Toini Bergstrøm 1 jaepie juassah
Gåatan  /  Saernieh  /  Ønsker forslag til sørsamisk kulturpris 2022

Det er mange i det sørsamiske samfunnet som fortjener en oppmerksomhet, og nå ønsker vi forslag på personer som kan hylles med en slik pris. Kulturprisen skal gå til en person som har hatt stor betydning for sørsamisk kultur.

I år er det sjette gang prisen blir delt ut, og sørsamisk kulturpris skal deles ut under høstfestivalen Tjaktjen Tjåanghkoe på Snåsa.

Prisen deles ut årlig og er et samarbeid mellom Aajege – samisk språk- og kultursenter i Røros, Gïelem nastedh – sørsamisk språksenter i Snåsa, Gïeleaernie – sørsamisk språk- og kultursenter i Røyrvik, Saemien Sijte i Snåsa og Trøndelag fylkeskommune.

Forslag med begrunnelse sendes til: birgitta.fossum@saemiensijte.no
Frist: 14. august.

Category:
  Saernieh