OAHPA – Åarjel!

Tjaelije Aajege 8 jaepie juassah
Gåatan  /  Maahtoeh  /  OAHPA – Åarjel!

OAHPA – Åarjel! er et sørsamisk språkinnlæringsprogram som er laget for ungdom og voksne som vil trene seg på sørsamisk. Programmene ble lansert på Røros 19. oktober.

OAHPA – Åarjel! er ikke et helhetlig språkkurs, men et hjelpemiddel som kan brukes som en del av sørsamisk språkinnlæring. Programmene har mange valgmuligheter og kan dermed tilpasses til brukerens språknivå, og man kan velge å jobbe med ulike temaer og vanskelighetsgrad. Programmene lager nye oppgavesett automatisk, og har norsk, svensk og finsk som hjelpespråk.

Sørsamisk Oahpa! består av følgende programmer:

  • Med NUMRA kan man øve både på grunntall og på ordenstall. Etterhvert blir det mulig å trene på klokkeslett også.
  • LEKSA er en ord quiz for å trene på gloser, enten fra lærebøker eller temaer. Man kan også øve på stedsnavn.
  • Med MORFA-B kan man trene på å bøye substantiver, verb, adjektiver og pronomen.
  • MORFA-R er et program hvor man kan trene på ordbruk i setninger.

Programmene vil få en link til en grammatikk, der man kan få hjelp sammen med en kort innføring i den sørsamiske grammatikken. Det vil også være en link til nettordbok.

Sørsamisk Oahpa! utarbeides i samarbeid mellom Senter for Språkteknologi ved Universitetet i Tromsø, Samisk språkcentrum i Østersund og Aajege på Røros. Prosjektet er finansiert av Sametinget og Sør-Trøndelag Fylkeskommune sammen med prosjektpartene.

Interaktiv samiskopplæring på internett:
Klikk her for å gå til hjemmesiden »

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk og teste sørsamisk Oahpa! Dersom dere oppdager feil eller noe som bør endres gir dere tilbakemelding til Sissel Jåma på sissel.jama@stfk.no om dette.