Mïerhkh

Tjaelije Aajege 8 jaepie juassah
Gåatan  /  Maahtoeh  /  Mïerhkh

Målet med prosjektet har vært å kartlegge merkesnitt og merkekombiansjoner i Rørosregionen, og resultatene presenteres i heftet “Mïerhkh”. Heftet beskriver hvordan de ulike merkesnitt er utformet og betegnes, hvordan de kombineres med hverandre og hvordan man forklarer dem. I tillegg presenteres noen eksempelmerker.

Det er viktig å bevare merketerminologien for framtidaen. I prosjektet har merkeeiere og informanter i regionene blitt intervjuet om deres reinmerker og hvordan de betegner dem. I tillegg er det foretatt intervjuer av utvalgte informanter fra nabodistrikt i Nord-Trøndelag og samebyer i Härjedalen/ Jämtland. Målet er at merkeheftet skal være til praktisk nytte i reindriften, og til bruk i forbindelse med undervisning i skolene.

Eksempelmerkene som er presentert i heftet er et utvalg reinmerker registrert på eiere og familier i Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde. Utvalget er gjort av hensyn til at hovedmengden av snitt, snittkombinasjoner og betegnelser skal være representert. Bakerst i heftet følger forklaringer, ord og termer i tilknyttet reinmerker og reinmerking.

Heftet kan lastes ned gratis på Aajege sine hjemmesider. Last ned dokumentet på egen datamaskin, og åpne filen derfra. Ta kontakt dersom det oppstår problem med nedlastingen, så sender vi filen på mail. Vi tar gjerne imot innspill fra dere som bruker heftet. Innspill vil bli vurdert, og eventuelt komme med i en revidert utgave.

Prosjektmedarbeidere har vært Lars Aage Brandsfjell og Sigrid Marie Danielsen. Prosjektansvarlig ved Aajege har vært Marit M. Fjellheim, samt gått gjennom ulike skriftlige kilder og sammenstilt materalet i heftet. Prosjektet har mottatt støtte fra Sametinget gjennom midler fra tradisjonell kunnskap.

Filene hentes her:
Hefte Mïerhkh » [PDF, 3 mb]

Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer, så sender vi deg disse på e-post.