Klokkespillet

Tjaelije Aajege 8 jaepie juassah
Gåatan  /  Maahtoeh  /  Klokkespillet

Tema for klokkespillet er å lære å angi tidspunkt opp mot dagligdagse gjøremål. Målet med spillet er å stimulere til økt muntlig aktivitet i samisk gjennom lek og spill. Spillet dekker deler av læreplanmål i nivå 4 samisk som 2. språk etter Kunnskapsløftet. Prosjektet med utvikling av klokkespillet er fullfinansiert av Sametinget.

Spillet består av spilleplate, kort, spillebrikker og terning. Spillefeltet er utformet som en sti som består av klokker fra start til mål. Underveis i dette spillet skal man trekke kort, og ut fra disse angi hva man gjør til det aktuelle tidspunktet. Det er to ulike spilleplater, en med og en uten visere. Hver spillegruppe kan sette på egne tidspunkter på spilleplate uten visere, på tidskortene eller klokkekortene. Kortene klippes fra hverandre og limes sammen, slik at du får både for- og bakside.

Prosjektgruppa for utvikling av spillet har bestått av: Helen Blind Brandsfjell, Marit Fjellheim, Vanja Torkelsson, Sissel Jåma og Toini Bergstrøm. Form til fjells, designbyrået på Røros, har hatt ansvar for design av spillene.

Filene hentes her:
Spillebrett klokkespill med klokker A2 del 1 og 2 » [PDF, 1 mb]
Spillebrett klokkespill med klokker A3 » [PDF, 732 kb]
Spillebrett klokkespill uten klokker A2 del 1 og 2 » [PDF, 1 mb]
Spillebrett klokkespill uten klokker A3 » [PDF, 718 kb]
Pronomene klokkespill » [PDF, 52 kb]
Tidkort klokkespill » [PDF, 106 kb]
Verbe klokkespill » [PDF, 45 kb]
Klokkekort klokkespill » [PDF, 132 kb]
Spillebrikker » [PDF, 985 kb]
Læreveiledning klokkespill » [PDF, 267 kb]

Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer, så sender vi deg disse på e-post.