Mïerhkesjidh – Kalvmerking

Tjaelije Aajege 7 jaepie juassah
Gåatan  /  Maahtoeh  /  Mïerhkesjidh – Kalvmerking

Tema for heftet er kalvmerking. Reindriftsåret starter på våren, når de første reinkalvene fødes. Denne perioden sammen med kalvmerkingen om sommeren er et av reindriftsårets mange høydepunkter. Gjennom dette heftet får du beskrevet hva som skjer under denne perioden. Fra reinkalvene fødes til at de har blitt merket og slippes ut av gjerdet. Både moderne måte og eldre skikker og tradisjoner blir belyst gjennom tekst, bilder og ulike sitater fra reineiere i Rørossamisk område.

Det nyutviklede heftet bygger på et terminologiprosjekt, og har som målsetning å ivareta og videreformidle termer og tradisjoner innenfor temaet kalvmerking. Heftet kan brukes av alle som ønsker å jobbe med det sørsamiske språket, i sørsamisk språkopplæring på ulike nivå eller i tverrfaglig temaundervisning.

Heftet lastes ned gratis fra Aajege sin hjemmeside, og skrives ut på egen printer. Husk å skrive ut dokumentet som hefte i A5-format. Ta kontakt dersom det oppstår problem med å åpne filen. Vi tar gjerne imot språklige innspill fra dere som bruker temaheftet. Innspill vil bli vurdert, og eventuelt komme med i en revidert utgave.

Idé og inspirasjon til utvikling av temaheftene er hentet fra opplæringen i sørsamisk for ungdom og voksne som har vært gjennomført ved Aajege. Forfattere av heftene har vært Sissel Jåma og Marit Fjellheim. I tillegg har de hatt med seg en prosjektgruppe som har bestått av Helen Blind Brandsfjell, Marit Fjellheim, Aino Danielsen, Ida Ljungberg og Toini Bergstrøm. Ekstern korrekturleser har vært Anja Labj. Prosjektet er finansiert av Sametinget og Aajege.

Filene hentes her:
Mierhkesjidh/ Kalvmerking » [PDF, 5.7 mb]

Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer, så sender vi deg disse på e-post.