Slangespillet

Tjaelije Aajege 7 jaepie juassah
Gåatan  /  Maahtoeh  /  Slangespillet

Tema for slangespillet er hverdagsspråk. Her øver man på ord, setninger, spørsmål og svar – om meg selv, min familie og slekt. Målet med spillet er å stimulere til økt muntlig aktivitet i samisk gjennom lek og spill. Spillet dekker deler av læreplanmålene i nivå 3 samisk som 2. språk etter Kunnskapsløftet. Prosjektet med utvikling av slangspillet er fullfinansiert av Sametinget.

Spillet består av en spilleplate, kort, spillebrikker og terning. Spillefeltet er utformet som en slange. Man går fra start til mål, og trekker kort og besvarer dem muntlig underveis. Slangen har spillefelter av forskjellige farger, som henviser til trekking av kort med tilsvarende farge. Vedlagt følger et forslag til hva som kan stå på kortene. Hver spillegruppe kan selv utforme kort fra sitt ståsted, hvilke temaer man arbeider med og hvilke ord man trenger å øve på. Kortene klippes fra hverandre og limes sammen slik at du får både for- og bakside.

Prosjektgruppa for utvikling av spillet har bestått av: Helen Blind Brandsfjell, Marit Fjellheim, Vanja Torkelsson, Sissel Jåma og Toini Bergstrøm. Form til fjells, designbyrået på Røros, har hatt ansvar for design av spillene.

Filene hentes her:
Spillebrett slangespill A2 del 1 og 2 » [PDF, 4 mb]
Spillebrett slangespill A3 » [PDF, 4 mb]
Slangespill kort, blå » [PDF, 481 kb]
Slangespill kort, grønne » [PDF, 459 kb]
Slangespill kort, gule » [PDF, 403 kb]
Slangespill kort, røde » [PDF, 339 kb]
Spillebrikker » [PDF, 985 kb]
Læreveiledning Slangespill » [PDF, 454 kb]

Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer, så sender vi deg disse på e-post.