Saemien healsoekonferanse 2021 Plaasjesne

Tjaelije Toini Bergstrøm 1 jaepie juassah
Gåatan  /  Saernieh  /  Saemien healsoekonferanse 2021 Plaasjesne

Aajege – Samisk språk- og kultursenter på Røros har i samarbeid med Sørsamisk helsenettverk og Sametinget gleden av å invitere deg til samisk helsekonferanse på Røros.

Onsdag 10. og torsdag 11. november 2021
Røros Hotell på Røros

Sørsamisk helsekonferanse er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere på sørsamisk område, men også fra hele Saepmie. Sørsamisk helsekonferanse er en viktig arena for kunnskapsformidling, kunnskapsutveksling og nettverksbygging.

Årets seminar:

Tema den første dagen er «Fornorskning – konsekvenser for helse» der Sannhets og forsoningskommisjonen orienterer om status og tiltak, sammen med ulike foredrag fra brukerperspektivet. Den andre dagen er temaet «Helsetjenester til samisk befolkning» som følges opp med ulike foredrag om helsefaglige tiltak og prosjekter knyttet til det Saepmie og det sørsamiske området. Programmet med foredrag og innledere er under utarbeidelse. Seminaret starter med lunsj den første dagen, og avsluttes til kl. 1500 den andre dagen. Vi kommer til å følge nasjonale råd i forhold til smitteverntiltak av Covid-19, og vil ha en fortløpende vurdering av om seminaret kan avvikles som planlagt.

Programmet med foredrag og innledere er under utarbeidelse.

Seminarets hovedmål:
Å bidra til tilrettelagte helse- og sosialtjenester for samer i sørsamisk område.

Delmål:

  • Å videreutvikle og videreføre samisk kompetansenettverk i sørsamisk område.
  • Å dele erfaringer og kunnskap om samisk kultur i yrkesutøving.
  • Å gi deltagerne en faglig utvikling.

Målgruppe:

  • Personer som har eller er interessert i samisk kulturforståelse i helse- og sosialfaglig arbeid.
  • Fagfolk som har behov for økt kompetanse i samisk kulturforståelse.

Fagansvarlig er ressursgruppa for nettverket bestående av Anne Lajla Westerfjell Kalstad, Paul Bendik Jåma, Johan Martin Stenfjell, Hanne Magga sammen med Toini Bergstrøm fra Aajege.

Invitasjonen til seminaret går til aktuelle personer i samisk område med praksis/er under utdanning innenfor helse- og sosialfag. Opphold for seminaret dekkes av arrangør for inntil 12 deltagere etter avtale. Vi oppfordrer kursdeltagere til å søke sin arbeidsgiver om å delta på seminaret, opphold, og til dekking av reiseutgifter. For de som ikke får dekket reiseutgifter, vil vi etter søknad på forhånd, forsøke å gi noe reisestøtte. Kjenner du noen som er interessert i invitasjonen, så ber vi deg gi oss beskjed.

Påmelding innen 4. oktober 2021

Påmeldingsblankett og priser på overnatting finner du HER.
Påmelding sendes til Toini Bergstrøm på mail toibe@trondelagfylke.no.

Ved spørsmål ta kontakt med Toini Bergstrøm på mail eller på tlf. mobil 90 72 35 13/ 74 17 76 03.

 

Category:
  Saernieh