Barkoe åarjelsaemien lohkehtæjjine gååvnese

Tjaelije Toini Bergstrøm 1 jaepie juassah
Gåatan  /  Saernieh  /  Barkoe åarjelsaemien lohkehtæjjine gååvnese

Aajege er lokalisert ved Røros videregående skole og eies av Trøndelag Fylkeskommune, Innlandet Fylkeskommune og Røros kommune. Aajege er en spennende samisk arbeidsplass og kompetansemiljø, og er i en positiv utvikling med mange spennende arbeids- og utviklingsoppgaver.

Vi har følgende stilling ledig:

 • Inntil 100 % fast stilling som lærer i sørsamisk med oppstart august 2023

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i sørsamisk
 • Aktiviteter, arrangementer og prosjekter for synliggjøring, utvikling og styrking av sørsamisk språk og kultur

Kvalifikasjoner:

 • Undervisningskompetanse i sørsamisk på videregående skoles nivå
 • God digital kompetanse
 • God samisk språk- og kulturkompetanse
 • Annen relevant praksis

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Engasjert i å skape gode læringsresultater og utvikle et godt læringsmiljø
 • Utviklingsorientert, fleksibel og endringsvillig
 • Evne til å skape gode relasjoner
 • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig

Søknad skrives via web på Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside – ledige stillinger link her

Frist innen 29. mars 2023

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Toini Bergstrøm tlf. 907 23513 eller e-post toibe@trondelagfylke.no

Category:
  Saernieh