Ledige stillinger som konsulent

Av Toini Bergstrøm 2 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Ledige stillinger som konsulent

Aajege er lokalisert ved Røros videregående skole og eies av Trøndelag Fylkeskommune, Innlandet Fylkeskommune og Røros kommune. Aajege er en spennende samisk arbeidsplass og kompetansemiljø, og er i en positiv utvikling med mange spennende arbeids- og utviklingsoppgaver.

Vi har følgende stillinger ledige:

  • Inntil 50 % vikariat i perioden 150820 – 150821
  • Inntil 50 % vikariat i perioden 150820 – 311220

Stillingene kan kombineres.

Arbeidsoppgaver vikariat 150820 – 150821:

  • Ansvar for aktiviteter knyttet til kultursentervirksomhet.
  • Prosjektrelaterte arbeidsoppgaver for synliggjøring, utvikling og styrking av sørsamisk språk og kultur.

Arbeidsoppgaver vikariat 150820 – 311220:

  • Initiere og gjennomføre kurs, aktiviteter og arrangementer i henhold til sentrets målsetninger, deriblant arbeid med Raasten rastah.

Ønskede kvalifikasjoner:

Det kreves relevant høyere utdanning og praksis, og god kjennskap til sørsamisk språk og kultur. I tillegg kreves god sørsamisk språkkompetanse for korttidsvikariatet.

For begge stillingene søker vi arbeidstakere med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, fleksibel og løsningsorientert, samt evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig.

Fylkeskommunen har som målsetning å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og flere medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler. Politiattest kreves. Fast ansatte som er ferdig attført, overtallige eller som ønsker større stillingsprosent oppfordres til å søke.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Toini Bergstrøm tlf. 907 23513 eller e-post toibe@trondelagfylke.no

Søknad skrives via web på Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside.

Innen 17. juni 2020

Kategori:
  Nyheter