Saemesth maanine – snakk samisk med barnet

Av Toini Bergstrøm 4 år siden
Hjem  /  Læring  /  Saemesth maanine – snakk samisk med barnet

Tema for heftet er «Saemesth maanine» som betyr “Snakk samisk med barnet”. Her fnner du generell informasjon om det å være to- eller flerspråklig. Du vil kunne lese om andres erfaringer med å føre det sørsamiske språket videre til sine barn. Her vil du også finne ulike samiske ord og uttrykk som vil bli nyttige i samtalen med det barnet. Heftet kan du anvende enten du er foreldre, jobber i barnehagen eller er sammen med barn. Her er ord og uttrykk som er knyttet til de dagligdagse gjøremålene gjennom en dag med babyen/barnet – helt fra barnet våkner om  morgenen til det sovner om kvelden med temaer som  mat, spise, amme, leke og synge, bleieskift og stell, tisse, bæsje, bade, kle på og kle av seg, lesing av bok og tannpuss for eksempel.

Heftet bygger på et terminologiprosjekt, der målet er å gi voksne som vil snakke samisk med barn et verktøy med liste over ord som er viktige i hverdagen. Heftet kan brukes av alle som ønsker å jobbe med det sørsamiske språket, i sørsamisk språkopplæring i barnehagen og i småskolen, og hjemme med familien.

Heftet lastes ned gratis fra Aajege sin hjemmeside, og skrives ut på egen printer. Husk å skrive ut dokumentet som hefte i A5-format. Ta kontakt dersom det oppstår problem med å åpne filen. Vi tar gjerne imot språklige innspill fra dere som bruker temaheftet. Innspill vil bli vurdert, og eventuelt komme med i en revidert utgave.

Idé og inspirasjon til utvikling av temaheftet er hentet fra behovet om å kunne en del ord og fraser slik at foreldre som ønsker det skal kunne snakke samisk med sine barn fra de blir født. Dette er et ledd i den positive trenden de siste årene i revitaliseringen av sørsamisk språk og at flere og flere foreldre velger samisk for sine barn. Aasta Joma Granefjell har ferdigstilt prosjektet som ble startet av avdøde kollega ved Aajege, Sissel Jåma. Prosjektet er i helhet ferdigstilt til minne om henne. Bilder av barna er etter avtale om bruk fra Peder Nutti. Kollegiet ved Aajege har vært referansegruppe for faglige og språklige innspill samt korrekturlesing. Prosjektet er finansiert av Sametinget og Aajege.

 

Filen hentes her:
Saemesth maanine

Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer, så sender vi deg disse på e-post.