Finnkoihaugan i Forollhogna nasjonalpark

Av Aajege 7 år siden
Hjem  /  Læring  /  Finnkoihaugan i Forollhogna nasjonalpark

Visste du at Forollhogna nasjonalpark er rik på samiske kulturminner? For første gang er det nå mulig å oppleve den gamle samiske boplassen Finnkoihaugan gjennom TurApp Forollhogna. Aajege samisk språk – og kompetansesenter har laget en samisk kulturminneopplevelse til appen som nå er tilgjengelig for alle.

Via TurApp får du forslag på over 30 turer og opplevelser i randsonen til nasjonalparken. Her kan du velge blant sykkelturer, vandreturer og kulturminner etter ønske. Gjennom appen gis du også en unik mulighet til å få en samisk kulturminneopplevelse. Det helhetlige samiske kulturmiljøet ved Finnkoihauan er en av turene som tilbys i TurApp. Her kan du oppleve en rekke ulike samiske kulturminner, blant annet gammetufter, kaldkilder og steinsettinger. Turen inn til Finnkoihaugan er lagt opp fra Elgsjømoen innerst i Hessdalen i Holtålen kommune. Det er en fin tur på omtrent 3 timer tur/retur i lett terreng. Appen leder deg fram til målet via gps-spor og gir deg informasjon om de ulike kulturminnene underveis.

Aajeges intensjon med formidling på denne måten, er at folk skal kunne lære om samiske kulturminner. Samisk kultur er nært knyttet til naturen, hvor næringsformer og levesett i liten grad har ført til inngrep og endringer i landskapet. Samiske kulturminner er beskjedne og lite iøynefallende, og kan derfor være vanskelig å oppdage uten forkunnskaper og med et utrent blikk. Det er også ønskelig å formidle at stedet er et gammelt samisk bruksområde, og med dette blir det en del av den helhetlige formidlingen av Forollhogna nasjonalpark. En elektronisk formidling slik som denne er en skånsom måte å formidle informasjon på uten å komme til hindring for blant annet villreinstammen i nasjonalparken. I denne sammenheng har Ålen Fjellstyre vært en viktig samarbeidspart.

I forbindelse med Raasten Rastah festivalen i 2016 vil det bli arrangert en felles guidet tur til Finnkoihaugan, men allerede nå er det mulig å oppleve samisk kulturhistorie på egenhånd via turappen.

TurApp Forollhogna Nasjonalpark kan lastes ned gratis til PC og smarttelefoner. All informasjon lagres, slik at det ikke er nødvendig med mobildekning på turen.
Klikk her for å laste ned appen »

Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer, så sender vi deg disse på e-post.