Råållespïele – øv sørsamisk med rollespill

Av Toini Bergstrøm 3 år siden
Hjem  /  Læring  /  Råållespïele – øv sørsamisk med rollespill

Tema for heftet er rollespill. Rollespill er en form for dramateknikk der den muntlige aktiviteten er i fokus. I rollespill inntar du enten en annen rolle enn deg selv, eller du spiller deg selv i en annen og oppdiktet setting. Rollespill krever verken kulisser eller andre rekvisitter. Her er det bare fantasien som setter begrensningene. I dette rollespillet brukes rollespillkort som støtte i gjennomføringen. Språkinnlærings-verktøyet tar utgangspunkt i ulike tema. Hvert tema har ordlister for innlæring og øving på ord og uttrykk. I tillegg finnes rollespillkort for hvert tema.

Teksten på kortene står på sørsamisk og har 12 ulike tema:

 • Samer
 • Restaurant
 • Butikk
 • Reindrift
 • Samepolitikk
 • Skole
 • Jobb
 • Reiser
 • Medier
 • Hjemme
 • Helse
 • Natur

Hvert tema har tre ulike nivå; enkel, medium og vanskelig. Dette er vist med en, to og tre tegn øverst til høyre på kortene. Her kan alle være med, enten du er nybegynner eller samisktalende, ungdom eller voksen.

Heftet lastes ned gratis fra Aajege sin hjemmeside, og skrives ut på egen printer. Husk å skrive ut dokumentet som hefte i A5-format. Ta kontakt dersom det oppstår problem med å åpne filen. Vi tar gjerne imot språklige innspill fra dere som bruker temaheftet. Innspill vil bli vurdert, og eventuelt komme med i en revidert utgave.

Aasta Joma Granefjell har vært prosjektleder for prosjektet, med kollegiet ved Aajege som referansegruppe for faglige og språklige innspill samt korrekturlesing. Dette er en ferdigstillelse av prosjektet som ble initiert og påbegynt av Sissel Jåma. Aajege saemien gïele- jïh maahtoejarnge dedikerer heftet ”Råållespïele” til minne om henne. Prosjektet er finansiert av Sametinget og Aajege.

 

 

 

Filen hentes her:

Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer, så sender vi deg disse på e-post.