Gie manne? – Hvem er jeg?

Av Aajege 7 år siden
Hjem  /  Læring  /  Gie manne? – Hvem er jeg?

Dette er et nyutviklet dyrelotto med artsnavn og tilhørende gåter. Det er laget med tanke på språkinnlæring i sørsamisk og har flere anvendelsesmåter. Det kan brukes av én person alene, eller av to og flere deltakere sammen i en spillsituasjon. Mindre barn kan også bruke spillet med hjelp fra større barn eller voksne, foreldre og lærere.

Spillet er en kombinasjon av tekst- og billedlotto.
Materialet består av 6 deler med hvert 12 dyr, totalt 72 dyr.

  • Kyst-/ havdyr
  • Viltlevende små dyr
  • Viltlevende store dyr
  • Husdyr
  • Insekter
  • Dyr fra fjerne verdensdeler

Hver del består av 4 plater: 1 hovedplate med 12 dyrebilder som beholdes hel, samt 3 plater som klippes opp til kort; én plate med dyrebilder, én med artsnavn og én med dyregåter. Disse lastes ned på egen datamaskin for utskrift. For nærmere veiledning se vedlegg.

Marit Fjellheim har hatt ansvar for idé og produksjon av spillet, samt foto og design av dyr. Anne Rustad har hatt ansvar for design og layout. Anja Fjellheim Labj har vært engasjert som sørsamisk korrektur leser. Helen Blind Brandsfjell, Ida Marie Brandsfjell, Aino Danielsen og Toini Bergstrøm har fungert som referansegruppe for prosjektet for språklige og faglige innspill. Prosjektet er finansiert av Sametinget og Aajege.

Filene hentes her:
Gie manne » [PDF, 2 mb]
Veiledning – Gie manne » [PDF, 290 kb]

Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer, så sender vi deg disse på e-post.