uTalk Saami Southern

Av Toini Bergstrøm 5 år siden
Hjem  /  Læring  /  uTalk Saami Southern

Vil du lære sørsamisk eller videreutvikle ditt språk? Gjennom den sørsamisk språkapplikasjonen «uTalk Saami Southern-app» får du kunne lære sørsamiske ord og uttrykk ved å kombinere bilde – tekst – lyd. Med lek og spill vil en slik applikasjon være en morsom måte å lære seg sørsamisk på.

uTalk er en språkapplikasjon som er tilrettelagt for mer enn 130 språk. Dette er en applikasjon for nybegynnere, og har fokus på hverdagsspråk. Applikasjonen støtter både mac og androide løsninger. Gjennom «uTalk Saami Southern-app» vil man kunne trene og automatisere sitt sørsamiske språk ved å lytte på uttalte ord og fraser sammen med bilde og tekst. Man har anledning til å øve opp sitt ordforråd i appen gjennom 6 ulike øvelser:

1. Øve:
Man skal lytte til ord sammen med bilder.
2. Lett spill:
Man får presentert 4 bilder, og lytte til et ord. Ordet skal plasseres på riktig bilde.
3. Snakkespill:
Man skal lytte til ord og spille inn egen uttale. Mulig å lytte til egen uttale.
4. Vanskelig spill:
Lytte til ord, og dra bilde inn i riktig ord.
5. Minnespill:
Man får presentert økende antall bilder, man skal ytte til ord og trykke JA/NEI på riktig bilde. Videre får man ordet, og skal trykke der hvor bildet var.
6. Gjenopptaspill:
Man får presentert et bilde av et ord du har lært, og blir bedt om å si ordet på sørsamisk. Etterpå sammenliknes din uttale med en morsmålstaler.

Appen er utviklet av uTalk, der ordomfanget er oversatt og tilpasset til sørsamisk. Samarbeidet mellom uTalk og Aajege har dannet et grunnlag for et sørsamisk språkverktøy med høy pedagogisk,
samiskspråklig og teknisk kvalitet.

Prosjektgruppa fra Aajege har bestått av Helen Blind Brandsjell og Aino Danielsen som har oversatt ordomfanget i appen. Innlesere av lyd har vært Johan Martin Stenfjell og Maja Sööfe Fjällström. Prosjektet har vært finansiert av Sametinget i Norge, uTalk og Aajege. 

«uTalk Saami Southern-app» kan lastes ned på https://utalk.com/en/store/saami-southern. Man kan kjøpe hele appen, som består av 60 tema. Du kan også abonnere på alle uTalks 130 + språk, inkludert Sør-Sami.