Reisespillet

Av Aajege 7 år siden
Hjem  /  Læring  /  Reisespillet

Tema for spillet er å reise – beskrive hvordan man reiser, hvorfra og hvor hen man reiser. Målet med spillet er å stimulere til økt muntlig aktivitet i samisk gjennom lek og spill. Spillet dekker deler av læreplanmål i nivå 6 samisk som 2. språk etter Kunnskapsløftet. Prosjektet med utvikling av reisespillet er fullfinansiert av Sametinget.

Spillet består av et spillebrett, kort og spillebrikker. Spillefeltet er utformet som et kart over Norden med stedsnavn på sørsamisk. Man trekker kort som viser reisemåte og stedet man skal til. Hver spillegruppe kan utarbeide kort ut fra sitt ståsted, hvilke tema man jobber med og hvilke ord man trenger å øve på. Kortene klippes fra hverandre og limes sammen slik at du får både for- og bakside. Vedlagt følger forslag til hva som kan stå på kortene. Stedsnavnene er hentet fra «Svensk – sydsamisk ordbok» av Israelsson og Nejne.

Prosjektgruppa for utvikling av spillet har bestått av: Helen Blind Brandsfjell, Marit Fjellheim, Vanja Torkelsson, Sissel Jåma og Toini Bergstrøm. Form til fjells, designbyrået på Røros, har hatt ansvar for design av spillene, og Mattis Danielsen har tegnet illustrasjoner til kortene for reisemåte.

Filene hentes her:

Spillebrett Reisespill del 1 og 2 » [PDF, 585 kb]
Spillebrett Reisespill A3 » [PDF, 2 mb]
Reisespill kort, reisemåte » [PDF, 7 mb]
Reisespill kort, stedsnavn » [PDF, 7 mb]
Reisespill kort, verbe » [PDF, 4 mb]
Spillebrikker » [PDF, 985 kb]
Lærerveiledning Reisespill » [PDF, 169 kb]

Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer, så sender vi deg disse på e-post.