Låavthgåetiem tseegkedh – å sette opp teltkåte

Av Toini Bergstrøm 5 år siden
Hjem  /  Læring  /  Låavthgåetiem tseegkedh – å sette opp teltkåte

Tema for heftet er «Låavthgåetiem tseegkedh/ Å sette opp teltkåte». Kjenner du til de ulike sørsamiske telkåtene. Vet du hvordan du skal sette den opp? Og vet du hvordan man skal oppføre seg i en tradisjonell samisk teltkåte. I dette sørsamiskspråklige heftet kan du får svar på alle disse spørsmålene. Heftet innledes med en beskrivelse av ulike typer tradisjonelle teltkåter. Videre beskrives hvordan man setter opp en teltkåte, hva man skal ta hensyn til i denne prosessen og hvordan dette gjøres. Heftet avsluttes med å beskrive en del om skikk og bruk av/ i teltkåte.

Heftet bygger på et terminologiprosjekt, og har hatt som målsetning registrere og dokumentere sørsamisk terminologi i tilknytning til prosessen med å sette opp og bruke teltkåte. Heftet kan brukes av alle som ønsker å jobbe med det sørsamiske språket, i sørsamisk språkopplæring på ulike nivå eller i tverrfaglig temaundervisning.

Heftet lastes ned gratis fra Aajege sin hjemmeside, og skrives ut på egen printer. Husk å skrive ut dokumentet som hefte i A5-format. Ta kontakt dersom det oppstår problem med å åpne filen. Vi tar gjerne imot språklige innspill fra dere som bruker temaheftet. Innspill vil bli vurdert, og eventuelt komme med i en revidert utgave.

Idé og inspirasjon til utvikling av temaheftene er hentet fra opplæringen i sørsamisk for ungdom og voksne som har vært gjennomført ved Aajege. Hovedkildene for dette prosjektet har vært skriftlige kilder beskrevet bak i heftet, samt noen muntlige kilder fra Ruvhten sïjte. Ut over dette er det meste av tekstene i heftet nyprodusert. Anja Labj og Marit Fjellheim har fotografert bilder og laget illustrasjoner til bruk i heftet. I tillegg er det skaffet rettigheter til bruk av historisk bilde og tekst fra boka «Rørossamiske tekster». Marit Fjellheim har vært prosjektleder og forfatter for prosjektet, med resten av kollegiet ved Aajege som referansegruppe for faglige og språklige innspill samt korrekturlesing. I tillegg har Anja Labj vært ekstern språkvasker og korrekturleser. Prosjektet er finansiert av Sametinget og Aajege.

Filen hentes her:
Låavthgåetiem tseegkedh [PDF, 4.5 mb]

Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer, så sender vi deg disse på e-post.