Sjædtoeh – medisinplanter

Av Toini Bergstrøm 3 år siden
Hjem  /  Læring  /  Sjædtoeh – medisinplanter

Tema for heftet er «Sjædtoeh/ medisinplanter i sørsamisk område». Kjenner du til de ulike medisinplantene i det sørsamiske området? Vet du hvor du kan finne de ulike medisinplantene? Og vet du hvordan man sanker, ivaretar og tilbereder medisinplanter i trå med sørsamisk tradisjoner? I dette sørsamiskspråklige heftet kan du får svar på disse spørsmålene. Heftet innledes med en beskrivelse om bruken av medisinplanter i det sørsamiske området og viktigheten av å samle dem på en forsvarlig måte. Videre beskrives et utvalg av ulike medisinplanter, hvordan de plukkes, ivaretas og tilberedes. Heftet avsluttes med en oversikt over medisinplantene og bruken av dem.

Heftet bygger på et dokumentasjonsprosjekt, og har hatt som målsetning å dokumentere og videreføre kunnskap om samiske medisinplanter som tradisjonelt har vært i bruk i sørsamisk område. En sentral del av prosjektet har vært å samle sørsamiske ord og uttrykk i tilknytning til bruken av medisinplanter. Underveis i heftet finnes det ordlister, og arbeidsoppgaver i tilknytning til temaet. Heftet kan brukes av alle som ønsker å lære om bruken av medisinplanter på sørsamisk område, de som ønsker å jobbe med det sørsamiske språket og i sørsamisk språkopplæring på ulike nivå eller i tverrfaglig temaundervisning.

Heftet lastes ned gratis fra Aajege sin hjemmeside, og skrives ut på egen printer. Husk å skrive ut dokumentet som hefte i A5-format. Ta kontakt dersom det oppstår problem med å åpne filen. Vi tar gjerne imot språklige innspill fra dere som bruker temaheftet. Innspill vil bli vurdert, og eventuelt komme med i en revidert utgave.

Idé og inspirasjon til utvikling av temaheftet er hentet fra behovet om å dokumentere og ivareta den viktige tradisjonskunnskapen omkring ivaretakelse og bruken av medisinplanter i sørsamisk område.  Hovedkildene for dette prosjektet har vært skriftlige kilder beskrevet bak i heftet, samt noen muntlige kilder fra Fovsen njaarke sïjte. Ut over dette er det meste av tekstene i heftet nyprodusert. Maja Kristine Jåma har vært prosjektleder og forfatter for prosjektet, med kollegiet ved Grong videregående skole og Aajege som referansegruppe for faglige og språklige innspill samt korrekturlesing. Bildene i heftet er fotografert av Maja Kristine Jåma, Anne Olive Karlsen og Nils P. Joma. Illustrasjonene er tegnet av Katarina Blind. Prosjektet er finansiert av Sametinget og Aajege.

Filen hentes her:
Sjædtoeh

Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer, så sender vi deg disse på e-post.