Læring

Kunnskap

Et viktig arbeidsområde i Rørossamisk område er å bevare og videreføre den sørsamiske kulturarven. Aajege arbeider med ulike prosjekter innenfor samisk tradisjons- og kulturkunnskap, og resultater fra disse prosjektene presenteres her. Her finner dere også alle temaheftene.

Læringsverktøy

Det er viktig å utvikle læringsverktøy som er tilpasset sørsamiske forhold. Tekst, lyd, bilde, spill, leker og digitale læringsressurser er ulike hjelpemidler i den samiske språkopplæringen. Læringsressurser som finnes på denne siden kan lastes ned og skrives ut.

Alle
0
Kunnskap
0
Læringsverktøy
0

uTalk Saami Southern

25. oktober 2018

 1

Reisespillet

17. august 2016

 3

Gie manne? – Hvem er jeg?

17. august 2016

 3

Moerh – Trær

17. august 2016

 3

Bååhkesjidh – Å bake

17. august 2016

 3

Tjoejkedh – Gå på ski

17. august 2016

 3

Slangespillet

1. august 2016

 3

Klokkespillet

1. april 2016

 3

Mïerhkh

25. mars 2016

 3

«Sørsamisk OAHPA!»

5. februar 2016

 3

Dålle – Ild

21. mars 2015

 1

Gïelebaalkan mietie

20. mars 2015

 3