Læring

Kunnskap

Et viktig arbeidsområde i Rørossamisk område er å bevare og videreføre den sørsamiske kulturarven. Aajege arbeider med ulike prosjekter innenfor samisk tradisjons- og kulturkunnskap, og resultater fra disse prosjektene presenteres her. Her finner dere også alle temaheftene.

Læringsverktøy

Det er viktig å utvikle læringsverktøy som er tilpasset sørsamiske forhold. Tekst, lyd, bilde, spill, leker og digitale læringsressurser er ulike hjelpemidler i den samiske språkopplæringen. Læringsressurser som finnes på denne siden kan lastes ned og skrives ut.

Alle
0
Kunnskap
0
Læringsverktøy
0
Load more