Bååhkesjidh – Å bake

Av Aajege 7 år siden
Hjem  /  Læring  /  Bååhkesjidh – Å bake

Tema for heftet er å bake. Heftet er bygd opp med faktatekster i kombinasjon med bilder som beskriver hvordan man baker. Laejpie/ gaahkoe, som er et flatt mjukt brød, er en viktig del av den tradisjonelle kosten for samer. I heftet beskrives arbeidsprosesser, ord på ting og gjøremål. Her finnes også en nydiktet sang om baking.

Heftet har en målsetning om å stimulere til økt aktivitet i sørsamisk. Temaheftet dekker deler av læreplanmålene i nivå 5 i samisk som 2. språk etter Kunnskapsløftet, men kan også brukes i tverrfaglig temaundervisning i fagene samisk og mat og helse.

Temaet bååhkesjidh/ å bake beskrives med bilder sammen med sørsamiske termer og setninger, og inneholder ordliste og arbeidsoppgaver. Heftet er i A5-format, og kan lastes ned fra Aajege sine hjemmeside. Ta kontakt dersom det oppstår problem med nedlastingen, så sender vi filen på mail. Vi tar gjerne imot språklige innspill fra dere som bruker heftet. Innspill vil bli vurdert, og eventuelt komme med i en revidert utgave.

Læremidlet har vært produsert på tradisjonell måte, der idé og inspirasjon til utvikling er hentet fra opplæringen i sørsamisk for ungdom og voksne som har vært gjennomført ved Aajege. Prosjektgruppa har bestått av Sissel Jåma, Marit Fjellheim, Helen Blind Brandsfjell og Toini Bergstrøm. Prosjektet er finansiert av Sametinget sammen med Aajeges egne rammer.

Filene hentes her:
Tjaalege Bååhkesjidh » [PDF, 2.1 mb]

Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer, så sender vi deg disse på e-post.