Jïengesne håagkodh – Å fiske på isen

Av Aajege 7 år siden
Hjem  /  Læring  /  Jïengesne håagkodh – Å fiske på isen

Tema for heftet er å fiske på isen, og er bygd opp med bilder og tilhørende tekst på sørsamisk. Når man skal på isfiske er det viktig å vurdere: Hvor kan man fiske? Hvor får man fisk? Hvordan er været? I heftet beskrives selve handlingen med å fiske på isen, samt hva men trenger av utstyr til denne aktiviteten.

Temaheftet har en målsetning om å stimulere til økt bruk av et beskrivende sørsamisk hverdagsspråk. Heftet kan også brukes av alle som ønsker å jobbe med det sørsamiske språket, i sørsamisk språkopplæring på ulike nivå eller i tverrfaglig temaundervisning. I heftet finnes også arbeidsoppgaver og ordliste til tema.

Heftet kan lastes ned gratis fra Aajege sin hjemmeside. Last ned dokumentet på egen datamaskin, og åpne filen derfra. Ta kontakt dersom det oppstår problem med nedlastingen, så sender vi filen på mail. Vi tar gjerne imot språklige innspill fra dere som bruker presentasjonen. Innspill vil bli vurdert, og eventuelt komme med i en revidert utgave.

Idè og inspirasjon til utvikling av temaheftet er hentet fra opplæringen i sørsamisk for ungdom og voksne som har vært gjennomført ved Aajege. Bilder og tekstmaterialet er hentet fra samisk språksamling for videregående elever våren 2011.

Prosjektgruppa har bestått av Ida Bransfjell, Sissel Jåma, Marit Fjellheim, Helen Blind Brandsfjell og Toini Bergstrøm. Prosjektet er finansiert av Sametinget og Fornyings, administrasjon- og kirkedepartementet.

Filene hentes her:
Tjaalege Jïengesne håagkodh » [PDF, 1.8 mb]

Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer, så sender vi deg disse på e-post.