Gåebrehki soptsesh som lydbok

Av Aajege 8 år siden
Hjem  /  Læring  /  Gåebrehki soptsesh som lydbok

Aajege gir i samarbeid med Rørosmuseet ut lydboken av Gåebrehki soptsesh/ Rørossamiske tekster. Målet med prosjektet har vært å dokumentere uttalen av den Rørossamiske/ Härjedalsamiske dialekten ved å lese inn 25 hovedavsnitt fra Gåebrehki soptsesh/ Rørossamiske teskter.

Boken består av tekster fra det Rørossamiske området med Julie Axmann som hovedinformant, og som er et resultat av Knut Bergslands forskning av sørsamisk. Innlesere har vært Vanja Torkelsson og Karin Rensberg Rihpa, som begge er vokst opp med og behersker den opprinnelige Rørossamiske/ Härjedalssamiske dialekten. Det er også lagt inn et opprinnelig lydspor i lydboken av Julie Axmann. Prosjektet er fullfinansiert av Sametinget.

Lydboken ble presentert i forbindelse med Sørsamisk kulturfestival på Røros torsdag 30. september 2010, og er å få kjøpt på Rørosmuseet.