Gïelebaalkan mietie

Av Aajege 9 år siden
Hjem  /  Læring  /  Gïelebaalkan mietie

Gïelebaalkan mietie er en læringssti til Oahpa-åarjel, de sørsamiske programmene i Oahpa. Gïelebaalkan mietie er et hjelpemiddel til støtte i sørsamisk språkinnlæring,og kan brukes av alle som ønsker å trene seg i sørsamisk.

Gïelebaalkan mietie gir en innføring i grunnleggende sørsamisk grammatikk og det er fordel om du kan noe samisk fra før, selv om også nybegynnere kan ha nytte av den. Stien kan også brukes av de som allerede kan en del samisk, men som vil lære mer om grammatikk.

Læringsstien har 12 deler med underkapitler. Du vil fortløpende bli veiledet gjennom stien med forklaringer og praktiske eksempler, og det er lagt inn linker til Oahpa-programmene. Hvert av trinnene inneholder arbeidsoppgaver der du får øve i praktisk bruk av språket. Oppgavene er basert på setninger med et ordforråd som dekker dagligdagse temaer og situasjoner. Det er også lagt inn noen små tekster og lydfiler, samt linker til mer detaljerte forklaringer i Oahpa-grammatikken.

Gjennom læringsstien kan du lære mer om, og øve på:

 • Skrivemåte og uttale
 • Bøyning av substantiv og pronomen i kasus
 • Adjektiv, former og gradbøyning/komparasjon
 • Tallord, klokke og datoer
 • Noen tidsuttrykk
 • Post- og preposisjoner
 • Spørresetninger og spørrepronomen
 • Relativsetninger og relativpronomen
 • Ulike verb og verbformer
 • Verbbøyning i presens (nåtid) og preteritum (fortid)
 • Nektelse og imperativ
 • Gerundium/progressiv og perfektum

Sissel Jåma og Marit Fjellheim ved Aajege har hatt ansvar for utvikling og faglig innhold av læringsstien. Resten av kollegiet ved Aajege har fungert som referansegruppe på faglig innhold og struktur. Prosjektdeltakere fra Giellatekno har vært Lene Antonsen og Ryan Jonsson som har hatt ansvar for teknikk og programmering. Prosjektet er finansiert av Sametinget, samt Aajege og Giellatekno gjennom egen arbeidsinnsats.

Samiskopplæring på internett:
Klikk her for å gå til hjemmesiden »