Dålle – Ild

Av Toini Bergstrøm 8 år siden
Hjem  /  Læring  /  Dålle – Ild

Tema for heftet er ild. Heftet er oppbygd med både faktatekster og skjønnlitterære tekster sammen med bilder. Ilden er en sentral og viktig del tradisjonelt for samer og andre urfolk. I heftet beskrives noen forholdsregler, arbeidsprosesser og ord på ting og gjøremål. Disse kan brukes både i språkopplæringen og som informasjon når man arbeider med temaet.

Heftet har en målsetning om å stimulere til økt aktivitet i sørsamisk. Temaheftet dekker deler av læreplanmålene i nivå 5 i samisk som 2. språk etter Kunnskapsløftet, men kan også brukes i tverrfaglig temaundervisning i fagene samisk og naturfag.

Temaet dålle/ ild beskrives med bilder sammen med sørsamiske termer og setninger, og inneholder ordliste og arbeidsoppgaver. Heftet er i A5-format, og kan lastes ned fra Aajege sine hjemmeside. Ta kontakt dersom det oppstår problem med nedlastingen, så sender vi filen på mail. Vi tar gjerne imot språklige innspill fra dere som bruker heftet. Innspill vil bli vurdert, og eventuelt komme med i en revidert utgave.

Læremidlet har vært produsert på tradisjonell måte, der idé og inspirasjon til utvikling er hentet fra opplæringen i sørsamisk for ungdom og voksne som har vært gjennomført ved Aajege. Prosjektgruppa har bestått av Helen Blind Brandsfjell, Sissel Jåma, Marit Fjellheim og Toini Bergstrøm. Prosjektet er finansiert av Sametinget sammen med Aajeges egne rammer.

Filene hentes her:
Tjaalege Dålle [PDF, 4.5 mb]

Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer, så sender vi deg disse på e-post.