Prïhtjhvoesse – Kaffepose

Av Aajege 7 år siden
Hjem  /  Læring  /  Prïhtjhvoesse – Kaffepose

Tema for heftet er kaffeposen. Samisk sløyd og håndverk er en viktig kulturbærer i det sørsamiske samfunnet, og derfor er det viktig å ta vare på disse tradisjonene. I heftet får du beskrevet hva men trenger av utstyr og materiale for å sy en kaffepose, samt gangen i denne arbeidsprosessen gjennom bilde og tekst.

Temaheftet har en målsetning om å stimulere til økt bruk av et beskrivende sørsamisk hverdagsspråk, samt ivareta samisk håndvertradisjon. Heftet kan brukes av alle som ønsker å jobbe med det sørsamiske språket, i sørsamisk språkopplæring på ulike nivå eller i tverrfaglig temaundervisning. I heftet finnes det også arbeidsoppgaver og ordliste til tema.

Heftet kan lastes ned gratis fra Aajege sine hjemmeside. Last ned dokumentet på egen datamaskin, og åpne filen derfra. Ta kontakt dersom det oppstår problem med nedlastingen, så sender vi filen på mail. Vi tar gjerne imot språklige innspill fra dere som bruker temaheftet. Innspill vil bli vurdert, og eventuelt komme med i en revidert utgave.

Idè og inspirasjon til utvikling av temaheftet er hentet fra opplæringen i sørsamisk for ungdom og voksne som har vært gjennomført ved Aajege. Forfatter og utvikler av heftet er Sissel Jåma med støtte fra ei prosjektgruppe bestående av Helen Blind Brandsfjell, Marit Fjellheim, Ida Bransfjell og Toini Bergstrøm. Prosjektet er funnfinansiert av Fornyings-, Administrasjons- og Kirkedepartementet.

Filene hentes her:
Tjaalege Prïhtjhvoesse » [PDF, 4.4 mb]
Væjjoe prihtjhvoesse leahta betnie » [PDF, 1.1 mb]

Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer, så sender vi deg disse på e-post.