Moerh – Trær

Tjaelije Aajege 7 jaepie juassah
Gåatan  /  Maahtoeh  /  Moerh – Trær

Tema for heftet er trær. Heftet er bygd opp med bilder av ulike trær kombinert med faktatekster. Her får man generell kunnskap om treslaget, men også spesifikke benevnelser på de ulike delene av et tre. Heftet beskriver også ulike bruksområder trær kan ha. Innholdet i heftet ivaretar også kulturelle aspekteter innenfor samisk tradisjonskunnskap.

Heftet har en målsetning om å stimulere til økt aktivitet i sørsamisk. Temaheftet dekker deler av læreplanmålene i nivå 5 i samisk som 2. språk etter Kunnskapsløftet, men kan også brukes i tverrfaglig temaundervisning i fagene samisk og naturfag.

Temaet moerh/ trær beskrives med bilder sammen med sørsamiske termer og setninger, og inneholder ordliste og arbeidsoppgaver. Heftet er i A5-format, og kan lastes ned fra Aajege sin hjemmeside. Ta kontakt dersom det oppstår problem med nedlastingen, så sender vi filen på mail. Vi tar gjerne imot språklige innspill fra dere som bruker heftet. Innspill vil bli vurdert, og eventuelt komme med i en revidert utgave.

Læremidlet har vært produsert på tradisjonell måte, der idé og inspirasjon til utvikling er hentet fra opplæringen i sørsamisk for ungdom og voksne som har vært gjennomført ved Aajege. Prosjektgruppa har bestått av Marit Fjellheim, Vanja Torkelsson, Sissel Jåma , Helen Blind Brandsfjell og Toini Bergstrøm. Prosjektet er fullfinansiert av Sametinget.

Filene hentes her:
Tjaalege Moerh [PDF, 4.5 mb]

Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer, så sender vi deg disse på e-post.