Gïelese

Tjaelije Aajege 7 jaepie juassah
Gåatan  /  Maahtoeh  /  Gïelese

Vil du lære sørsamisk eller videreutvikle ditt språk? Gjennom den sørsamisk språkapplikasjonen “Gïelese” vil du kunne lære sørsamiske ord og uttrykk ved å kombinere lyd – bilde – tekst. Med lek og spill vil en slik applikasjon være en morsom måte å lære seg sørsamisk på. Applikasjonen kan lastes ned av alle som ønsker på sin smarttelefon eller lesebrett på Google Play eller Applestore.

Gjennom “Gïelese” vil man kunne trene og automatisere sitt sørsamiske språk ved å lytte på uttalte ord og fraser sammen med bilde og tekst. I tillegg vil man kunne gjenta det man hører.

Gïelese er temabasert, og består av til sammen 9 tema:

  • Dyjrh jïh eatneme
  • Taalh
  • Jiehtesh
  • Beapmoeh
  • Gåetesne
  • Tsåahka
  • Åaredæjja
  • Kråahpe
  • Heelsedh

Det er blitt gjort et utvalg av de mest brukte ord og uttrykk rundt temaene. Appen er bygd fra det enkle ordforrådet, til mer nyttige og komplekse setninger. Man får på denne måten lytte til språket sammen med tekst og bilde, og lære språkets struktur underveis. I appen er det øvelser hvor man jobber med språket på ulike måter.

Språkapplikasjonen er utviklet i samarbeid mellom Aajege og Divvun-gruppa ved Norges Arkiske universitet i Tromsø. Prosjektgruppa har bestått av Helen Blind Brandsfjell, Sissel Jåma og Aino Danielsen fra Aajege, og Sjur Moshagen og Børre Gaup fra Divvun-gruppa. I tillegg har Ryan Jonssen vært engasjert som programmerer i prosjektet. Emmi Danielsen og Peder Kristian Bientie Aasvoll har vært engasjert å produsere lydfilene. Fotografering og bildebehandling er gjennomført av elevbedrift ved Medielinja ved Røros videregående skole, og Anne Rustad har vært engasjert som designer i prosjektet.

Prosjektet er finansiert av Sametinget, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Aajege.

Lær ord med bilder, video og lyd. Tilgjengelig for nedlasting for iOS og Android, eller du kan bruke appen i nettleseren for mobilen eller datamaskinen.
Klikk her for å gå til hjemmesiden til appen »

Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer.