Tjoejkedh – Gå på ski

Tjaelije Aajege 7 jaepie juassah
Gåatan  /  Maahtoeh  /  Tjoejkedh – Gå på ski

Tema for heftet er å gå på ski. Å gå på ski har vært samenes spesialitet i uminnelige tider. Samene var historisk viden kjent for sine skiferdigheter og flere har skrevet om «skridfinner» i eldre kilder. Det samiske språket er rikt på ord og termer for ulike sider av temaet, ulike typer ski for ulike formål, terreng og føreforhold, hvordan man rente på skiene og hvordan de ble laget, hva man smurte dem med, bruken av skistav og skibinding og så videre.

Andre del av heftet omhandler dagens forhold og bruk av den samiske terminologien i forbindelse med dagens skiutstyr og nye måter å gå på ski etter preparerte løyper, samt litt om dagens forskjellige skisportsgrener og konkurranser. Heftet omfatter også en del om det rikholdige språket og ordtilfanget på området snø- og føreforhold.

Det nyutviklede heftet bygger på et terminologiprosjekt, og har som målsetning å ivareta og videreformidle termer og tradisjoner innenfor temaet skigåing. Heftet kan brukes av alle som ønsker å jobbe med det sørsamiske språket, i sørsamisk språkopplæring på ulike nivå eller i tverrfaglig temaundervisning.

Heftet lastes ned gratis fra Aajege sin hjemmeside, og skrives ut på egen printer. Husk å skrive ut dokumentet som hefte i A5-format. Ta kontakt dersom det oppstår problem med å åpne filen. Vi tar gjerne imot språklige innspill fra dere som bruker temaheftet. Innspill vil bli vurdert, og eventuelt komme med i en revidert utgave.

Idé og inspirasjon til utvikling av temaheftene er hentet fra opplæringen i sørsamisk for ungdom og voksne som har vært gjennomført ved Aajege. Forfattere av heftene har vært Sissel Jåma og Marit Fjellheim. I tillegg har de hatt med seg en prosjektgruppe som har bestått av Helen Blind Brandsfjell, Marit Fjellheim, Aino Danielsen, Ida Ljungberg og Toini Bergstrøm. Ekstern korrekturleser har vært Anja Labj. Prosjektet er finansiert av Sametinget og Aajege.

Filene hentes her:
Tjoejkedh/ Gå på ski » [PDF, 12.5 mb]

Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer, så sender vi deg disse på e-post.