Voessem tsagkedh – Å pakke sekken

Tjaelije Aajege 7 jaepie juassah
Gåatan  /  Maahtoeh  /  Voessem tsagkedh – Å pakke sekken

Tema for heftet er å pakke sekken. Før man skal på tur er det viktig å vurdere: Hvor skal man? Hvor lenge blir man borte? Hvordan er været? Heftet beskriver hvilket utstyr man har behov for når man skal på tur, hvordan man pakker sekken og noen forholdsregler i bilder med tilhørende tekst.

Temaheftet har en målsetning om å stimulere til økt bruk av et beskrivende sørsamisk hverdagsspråk. Heftet kan brukes av alle som ønsker å jobbe med det sørsamiske språket, i sørsamisk språkopplæring på ulike nivå eller i tverrfaglig temaundervisning. I heftet finnes det også arbeidsoppgaver og ordliste til tema.

Heftet kan lastes ned gratis fra Aajege sin hjemmeside. Last ned dokumentet på egen datamaskin, og åpne filen derfra. Ta kontakt dersom det oppstår problem med nedlastingen, så sender vi filen på mail. Vi tar gjerne imot språklige innspill fra dere som bruker temaheftet. Innspill vil bli vurdert, og eventuelt komme med i en revidert utgave.

Idè og inspirasjon til utvikling av temaheftet er hentet fra opplæringen i sørsamisk for ungdom og voksne som har vært gjennomført ved Aajege. Prosjektgruppa har bestått av Ida Bransfjell, Sissel Jåma, Marit Fjellheim, Helen Blind Brandsfjell og Toini Bergstrøm. Prosjektet er finansiert av Sametinget og Fornyings, Administrasjons- og Kirkedepartementet.

Filene hentes her:
Tjaalege voessem tsagkedh » [PDF, 4.1 mb]

Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer, så sender vi deg disse på e-post.